Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO podejmuje sprawę nieprawidłowości w DPS w Jordanowie pod Krakowem

Data:

Zainteresowanie i niepokój Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziła nagłośniona przez media sytuacja dzieci - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie.

Według Wirtualnej Polski prowadzące ośrodek siostry prezentki od lat mają znęcać  się nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Portal ujawnił nagrania i zdjęcia dokumentujące takie naruszenia.

Wobec powagi zarzutów związanych z funkcjonowaniem placówki, wskazujących na zagrożenie dobra wychowanków i naganne przypadki naruszenia praw i godności dzieci, Biuro RPO prosi Urząd Województwa Małopolskiego o podjęcie działań nadzorczych i kontrolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu przestrzegania praw wychowanków placówki oraz przedstawienie informacji o poczynionych ustaleniach.

III.7065.105.2022

 

 

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego 
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski