14 czerwca 2022 - seminarium RPO - Prawne aspekty wolności zabudowy

Data:
Tagi: kalendarium
  • 14 czerwca 2022 r. w Biurze RPO odbędzie się seminarium naukowe na temat prawnych aspektów wolności zabudowy
  • Debata ekspercka będzie dotyczyła w szczególności rozumienia wolności zabudowy w obowiązującym porządku prawnym, jej źródeł, treści, gwarancji i granic
  • Przebieg seminarium będzie można śledzić za pośrednictwem transmisji online na profilach Biura RPO na platformach społecznościowych: YouTube i Facebooku.

Początek transmisji 14 czerwca 2022 r. o godz. 13.00

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza na seminarium naukowe „Prawne aspekty wolności zabudowy”, podczas którego uczestnicy podejmą kwestie rozumienia pojęcia prawnych aspektów wolności zabudowy, a także problematykę źródeł, w których należy szukać ich podstaw. Debata dotyczyć będzie treści powyższych przepisów oraz tego, w jaki sposób prawo, akty planistyczne, kwestie decyzyjne oraz umowne regulują i wyznaczają granice wolności zabudowy. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z interesami prywatnymi i publicznymi, a także możliwości zachowania równowagi między nimi. 

Program 

13:00 Otwarcie seminarium

  • dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich 

13:15 Prezentacja stanowisk Prelegentów wobec węzłowych prawnych aspektów wolności zabudowy, w szczególności dotyczących rozumienia wolności zabudowy w obowiązującym porządku prawnym, jej źródeł, treści, gwarancji i granic.

  • dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB, Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 
  • prof. dr hab. Marek Szewczyk, Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
  • prof. dr hab. Marek Zubik, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Debatę ekspertów poprowadzi prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

14:30 Dyskusja

Seminarium będzie tłumaczone na polski język migowy.

Uczestnicy 

dr hab. Adam Doliwa

Adam Doliwa – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa UwB, Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów XII kadencji, członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego. Członek międzynarodowego zespołu ekspertów U-LEAD (Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development Programme) with Europe.

Specjalista w zakresie materialnego prawa cywilnego, prawa mieszkaniowego i ustroju samorządu terytorialnego, autor ponad 160 prac naukowych, w tym monografii prawniczych, podręczników akademickich, komentarzy do ustaw, współautor komentarza do Kodeksu cywilnego, współautor Systemu Prawa Prywatnego i Systemu Prawa Handlowego.

prof. dr hab. Marek Szewczyk

Marek Szewczyk – profesor doktor habiliowany, Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2012-2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, w latach 2012-2016 stały ekspert w Zespole powołanym przez Prezesa NSA do opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego.

Autor około 200 publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego (w tym publikacji obcojęzycznych w jęz. francuskim, niemieckim i angielskim), twórca i współautor kilku monografii oraz autor około 500 ekspertyz prawnych. Utytułowany i doceniany ekspert z zakresu prawa budowlanego.

prof. dr hab. Marek Zubik

Marek Zubik – profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UW, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2007-2010.

Kierownik lub współuczestnik wielu programów badawczych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Instytutu Spraw Publicznych, Komitetu Badań Naukowych oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem, współautorem lub redaktorem wielu publikacji o charakterze naukowym. Specjalista z zakresu teorii konstytucjonalizmu, problematyki prawa parlamentarnego, ustrojowych aspektów finansów publicznych, ochrony praw człowieka oraz funkcjonowania władzy sądowniczej.

 

Tomasz Bąkowski – profesor doktor habilitowany, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, z kilkunastoletnią praktyką radcowską, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w latach 2012-2016, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 2012-2018.

Autor wielu publikacji dotyczących w szczególności: prawnych aspektów gospodarki przestrzennej i procesu budowlanego, zasad prawa administracyjnego, legislacji administracyjnej oraz organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-06-09 08:13:29
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-06-14 16:06:23
Opis: Dochodzi zdjęcie
Operator: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-06-09 11:47:27
Operator: Krzysztof Michałowski