Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Śmierć zatrzymanego we Wrocławiu. RPO prosi policję i prokuraturę o informacje

Wersja Operacje
05/24/2022 - 06:29 przez Monika Okrasa

Dochodzi informacja o pismach do policji i prokuratury

Bieżąca wersja
05/23/2022 - 16:27 przez Łukasz Starzewski

Dochodzą szczegóły pism RPO do policji i prokuratury

05/20/2022 - 13:51 przez Krzysztof Mich…

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Opis: Dochodzi informacja o pismach do policji i prokuratury
Operator: Monika Okrasa
Data:
Opis: Dochodzą szczegóły pism RPO do policji i prokuratury
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski