Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kolejna śmierć we Wrocławiu po interwencji policji. Rzecznik podjął sprawę

Data:
  • Kolejny mężczyzna zmarł po interwencji policji we Wrocławiu
  • Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę i wystąpił o informacje do policji i prokuratury
  • Pyta m.in., czy w trakcie interwencji działały kamerki nasobne funkcjonariuszy

RPO na podstawie publikacji „Gazety Wrocławskiej” pt. „Sprawa Łukasza z Psiego Pola. Użyto gazu, wyważono drzwi. Mężczyzna zmarł w szpitalu” podjął z urzędu tę sprawę.

Z artykułu wynika, że 2 sierpnia 2021 r. wobec 29-letniego pana Łukasza użyto środków przymusu bezpośredniego. Mógł on być pod wpływem środków odurzających - dlatego być może nie rozpoznawał członków rodziny, którzy chcieli się dostać do jego mieszkania. Potem miał wymachiwać nożem przed policjantami i nie stosował się do ich poleceń. Po ich interwencji z licznymi obrażeniami trafił do szpitala, gdzie tego samego dnia zmarł.

Pełnomocnik Terenowy RPO  we Wrocławiu prosi nadinsp. Dariusza Wesołowskiego, komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, o informacje o czynnościach wyjaśniających. Chodzi zwłaszcza o to, czy funkcjonariusze działali zgodnie z zasadami stosowania środków przymusu bezpośredniego.

RPO chce też wiedzieć, czy w trakcie interwencji działały kamerki nasobne funkcjonariuszy - a jeśli nie, to czy kwestia ta również jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego.

Według mediów w sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze obejmujące także ewentualne przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy.

W związku z tym Pełnomocnik Terenowy RPO we Wrocławiu prosi Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia Psie Pole o następujące informacje:

1. Jaka jest sygnatura akt prowadzonej sprawy oraz który prokurator prowadzi przedmiotowe śledztwo?

2. Jaki jest aktualny stan postępowania przygotowawczego prowadzonego w tej sprawie i jego wstępne ustalenia, w tym w szczególności – jakie czynności zostały już wykonane?

3. Czy do prokuratury wpłynęły wnioski osób wykonujących uprawnienia pokrzywdzonych lub ich pełnomocników o udostępnienie w całości lub części materiałów zgromadzonych w toku postępowania oraz w jaki sposób wnioski te zostały zrealizowane?

BPW.519.37.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski