Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa śmierci zatrzymanego w Lubinie. RPO zażądał informacji od policji i prokuratury  

Data:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich z własnej inicjatywy podjął sprawę interwencji policji w Lubinie wobec 34-letniego mężczyzny, który po niej zmarł  
  • Szczególne zaniepokojenie RPO budzi trwające według mediów ok. 25 minut dociskanie mężczyzny kolanem do ziemi
  • O zlekceważeniu powagi sytuacji może zaś świadczyć niewezwanie pogotowia już w momencie podjęcia decyzji o interwencji
  • RPO ma też wątpliwości co do odebrania matce zmarłego telefonu komórkowego, na którym zarejestrowano przebieg zdarzenia

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpiło w tej sprawie do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz Prokuratora Okręgowego w Legnicy.

RPO z własnej inicjatywy podjął sprawę interwencji z  6 sierpnia 2021 r. w Lubinie wobec irracjonalnie zachowującego się mężczyzny, który po niej zmarł.

Szczególne zaniepokojenie Rzecznika budzi przede wszystkim trwające ok. 25 minut  - według relacji w mediach - dociskanie do ziemi kolanem mężczyzny, na którego ręce, trzymane z tyłu, założono kajdanki.

Ponadto policjanci - mimo informacji o agresywnym zachowaniu mężczyzny, które z dużym prawdopodobieństwem było związane było z zażyciem narkotyków - nie wezwali pogotowia ratunkowego już w momencie podjęcia decyzji o interwencji. Może to świadczyć o zlekceważeniu powagi sytuacji.

Niezależnie od przebiegu interwencji, wątpliwości RPO wzbudziła także zamieszczona w mediach informacja o odebraniu od matki zmarłego, w miejscu jej zamieszkania, telefonu komórkowego, na którym zarejestrowano przebieg zdarzenia. W trakcie czynności funkcjonariuszy miało dojść do użycia środków przymusu bezpośredniego wobec jednej z  osób. Z przekazów medialnych wynika też, że nie  sporządzono odpowiedniej dokumentacji tej czynności.

Szefa KWP nadinsp. Dariusza Wesołowskiego RPO prosi o informacje o stanie i wstępnych ustaleniach czynności wyjaśniających dla ustalenia, czy funkcjonariusze działali zgodnie z zasadami regulującymi stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz czy przedmiotem tego postępowania jest kwestia odebrania telefonu matce pokrzywdzonego, która rejestrowała przebieg wydarzeń oraz poinformowanie o innych istotnych okolicznościach  zdarzenia.

Prosi też o wskazanie, czy interweniujący wobec mężczyzny policjanci wyposażeni byli w kamery nasobne, a jeśli tak – czy ich zapis zabezpieczono na potrzeby postępowania.

Prokuratora Okręgowego w Legnicy RPO pyta o informacje o aktualnym stanie postępowania i wstępnych jego ustaleniach, w tym zwłaszcza – jakie czynności zostały już wykonane oraz czy planowane jest przekazanie sprawy innej prokuraturze, z pominięciem właściwości miejscowej.

6 sierpnia 2021 r. funkcjonariusze w Lubinie (woj. dolnośląskie) przeprowadzili interwencję wobec 34-latka, który miał zachowywać się agresywnie. Sprawę zgłosiła jego matka, wskazując na nadużywanie przez niego narkotyków. Policjanci zastosowali wobec zatrzymanego chwyty obezwładniające i kajdanki; stracił on przytomność. Po dwóch godzinach od przewiezienia go do szpitala, komenda została poinformowana o jego śmierci. Według innych informacji zgon miał nastąpić miał już w karetce, bezpośrednio po  interwencji policji.

Zaniepokojenie całą sprawą wyraził Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur - działający w BRPO niezależny krajowy organ monitorujący sytuację osób pozbawionych wolności. Podkreślono, że to kolejna, po interwencjach w Ełku, Inowrocławiu, Włocławku i Wrocławiu sytuacja, w której bezpośrednio po podjęciu przez funkcjonariuszy czynności wobec osób zatrzymanych, nastąpiła ich śmierć.

Mając na uwadze okoliczności, które świadczyć mogą o brutalnym zachowaniu policjantów, KMPT oczekuje bezzwłocznego podjęcia przez organy do tego uprawnione działań zmierzających do rzetelnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i wyciągnięcia konsekwencji wobec wszystkich osób, które naruszyły przepisy.

II.519.1073.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski