Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Restrukturyzacja Idea Bank S.A. Rzecznik wsparł skargi kasacyjne obligatariuszy GetBack S.A.

Wersja Operacje
04/12/2022 - 10:22 przez Łukasz Starzewski

Poprawka techniczna

Bieżąca wersja
04/11/2022 - 12:04 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Poprawka techniczna
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski