Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Skarbówka powinna wrócić do zwykłego terminu wydawania interpretacji indywidualnych

Data:
  • Ograniczenia kowidowe systematycznie są łagodzone, a fiskus wciąż ma prawo do wprowadzonego na początku pandemii przedłużonego terminu na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
  • Powrót do trzymiesięcznego terminu jest potrzebny m.in. wobec konieczności sprawnej wykładni przepisów „Polskiego Ładu", które budzą wiele wątpliwości podatników
  • Wprowadzanie tych zmian w trakcie roku podatkowego może zwiększyć liczbę wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwraca się do premiera Mateusza Morawieckiego - jako p.o. ministra finansów - o zainicjowanie zmian legislacyjnych, tak aby interpretacji indywidualnych nie wydawano w przedłużonym terminie.

Sukcesywnie realizowany jest bowiem plan odchodzenia od restrykcji związanych z pandemią. 28 marca 2022 r. zasadniczo zniesiono obowiązek noszenia maseczek, zmieniono zasady izolacji domowej, kwarantanny domowej oraz związanej z wjazdem do Polski.

Nadal jednak obowiązuje art. 31g ustawy kowidowej z 31 marca 2020 r. Zawiera on bardzo korzystne rozwiązanie dla administracji skarbowej - pozwala na wydłużanie terminu rozpoznania wniosku podatnika o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Zgodnie z art. 31g ust. 1, co do wniosków o wydanie takiej interpretacji - złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy z 31 marca 2020 r. oraz złożonych od jej wejścia w życie do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, trzymiesięczny termin ustawowy przedłuża się o 3 miesiące. 

Ponadto minister finansów może swym rozporządzeniem przedłużać ten termin, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące, przy uwzględnieniu skutków COVID-19.

Od początku przepis ten budził wiele wątpliwości. Zwracał na to uwagę także RPO poprzedniej kadencji. Wskazywał w toku prac legislacyjnych, że jest to niekorzystne rozwiązanie dla obywateli, które powinno być wyeliminowane. Podatnicy nie powinni bowiem pozostawać w przedłużonym stanie niepewności, skoro  administracja skarbowa mogła pracować zdalnie w czasie pandemii, jak inne sektory administracji.

Uwagi te pozostają aktualne, zwłaszcza w kontekście łagodzenia restrykcji związanych z pandemią. 

Niezwłoczny powrót do podstawowego trzymiesięcznego terminu jest także potrzebny wobec konieczności sprawnej wykładni przepisów „Polskiego Ładu”, które od początku roku budzą wiele wątpliwości wśród podatników. 

Ponadto jest to uzasadnione planowanymi zmianami „Polskiego Ładu". Zakładają one uchylenie ulgi dla klasy średniej, obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej, a także wprowadzenie regulacji odnoszących się do podatku należnego za 2022 r.

A wprowadzanie zmian w trakcie roku podatkowego może wpłynąć na zwiększoną liczbę wniosków obywateli o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

- Reasumując, brak działań dotyczących aktualizacji przepisów ustawy kowidowej prowadzi do wniosku, że ustawodawca akceptuje stan, w którym w obrocie prawnym pozostają regulacje mające służyć ułatwieniu realizacji zadań administracji skarbowej, a nie ochronie praw podatników – konkluduje Marcin Wiącek w piśmie do premiera.

V.511.531.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MF
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski