Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uchodźcy z Ukrainy mają problemy z wymianą hrywien. RPO interweniuje u premiera i prezesa NBP

Data:
  • Ukraińska waluta – hrywna – traci na wartości w związku z napaścią Rosji i napływem osób uciekających przed wojną do Polski
  • Niektóre kantory i banki wstrzymują jej skup. Inne oferują bardzo zaniżony kurs wymiany 
  • Godzi to w sytuację ekonomiczną uchodźców z Ukrainy
  • Czy UE przeprowadzi interwencyjny skup hrywny?
  • Rzecznik interweniuje w tej sprawie u premiera i prezesa NBP

Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają informacje o znacznych trudnościach obywateli Ukrainy w sprzedaży hrywien. Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na sytuację ekonomiczną i godność obywateli Ukrainy, którzy w obawie przed wojną szukają schronienia w Polsce.

Ze skarg kierowanych do RPO i informacji mediów wynika, że niektóre kantory wymiany walut i banki wstrzymują skup tej waluty. Niektóre podmioty oferują bardzo niekorzystny kurs wymiany, co może być postrzegane jako swego rodzaju lichwa. Dzieje się to mimo publikowania przez NBP średniego kursu wymiany tej waluty na złotówki.

Budzi to wielki niepokój Marcina Wiącka, który interweniuje u premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego. Prosi o informacje, czy podjęto działania zmierzające do zapewnienia możliwości wymiany ukraińskiej waluty po godnym kursie.

RPO zwraca się również o informacje co do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej w sprawie wsparcia Polski i innych krajów przyjmujących uchodźców, w celu wypracowania humanitarnych rozwiązań, w tym obejmujących interwencyjny skup hrywny.

V.7106.4.2022  

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski