Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Granica UA-RP: odmienne traktowanie studentów z innych państw.  RPO interweniuje w MSWIA

Data:
  • Po ukraińskiej stronie granicy studenci tam się uczący - którzy nie są obywatelami ani Ukrainy, ani Polski - mają nie być odprawiani i nieustannie odsyłani na koniec kolejki
  • W efekcie od dłuższego czasu czekają oni dniem i nocą na dworze 
  • Funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej mają zaś wobec takich osób stosować wydłużone procedury wjazdowe 
  • Takie niepotwierdzone informacje otrzymuje Rzecznik Praw Obywatelskich

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwraca się w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje informacje dotyczące bardzo trudnej sytuacji studentów kształcących się w Ukrainie, którzy uciekając przed agresją Rosji na Ukrainę chcą dostać się do Polski. Z informacji tych wynika, że na polsko-ukraińskim przejściu granicznym po stronie ukraińskiej studenci nie są odprawiani i nieustannie odsyła się ich na koniec kolejki. 

W konsekwencji studenci, będący obywatelami różnych państw, oczekują na odprawę na dworze dzień i noc od dłuższego czasu, cierpiąc z głodu i zimna. Okoliczności nie wskazują, aby w przewidywalnej przyszłości studenci mogli liczyć na wydostanie się z Ukrainy, co będzie oznaczać kolejne dni koczowania przy granicy. 

Doniesienia o kolejnych osobach udających się w Ukrainie w kierunku polskiej granicy pozwalają przypuszczać, że problem będzie narastał. 

Inne niepotwierdzone sygnały wskazują, że po stronie ukraińskiej ma dochodzić do incydentów o podłożu rasistowskim wobec studentów m. in. z państw Afryki.

Niepotwierdzone są też informacje o stosowaniu przez funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej wydłużonych procedur wjazdowych wobec studentów niebędących obywatelami Polski i Ukrainy.

RPO prosi ministra o podjęcie - w porozumieniu ze stroną ukraińską - działań w celu zapewnienia niezbędnej pomocy osobom oczekującym na przejściach granicznych po stronie ukraińskiej, w tym studentom.

Z uwagi  na niepotwierdzone informacje ws. odmiennego traktowania na przejściach granicznych studentów niebędących obywatelami Polski i Ukrainy, RPO zwraca się o weryfikację tych doniesień i rozważenie kontaktu w tej sprawie ze stroną ukraińską.

Pismo RPO trafi do wiadomości MSZ i  MEiN.

VII.7033.28.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MSWiA
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski