Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Uregulować przyjęcia do prywatnych domów opieki osób niezdolnych do wyrażenia swej woli. Odpowiedź MRiPS

Wersja Operacje
02/25/2022 - 13:39 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi tekst odpowiedzi MRiPS

Bieżąca wersja
02/25/2022 - 12:39 przez Łukasz Starzewski

Odpowiedź odpowiedź MRiPS

01/27/2022 - 09:40 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi tekst odpowiedzi MRiPS
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Odpowiedź odpowiedź MRiPS
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski