Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prywatne domy opieki: rząd myśli o zmianie przepisów

Data:

Problem nieprawidłowości w niektórych placówkach opieki całodobowej jest dostrzegany, dlatego też zmiana przepisów wydaje się nieodzowna – pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. -  Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione po zidentyfikowaniu najważniejszych, niezbędnych do uregulowania kwestii.

5 kwietnia dziennikarze programu „UWAGA! TVN” pokazali nieludzkie traktowanie osób przebywających w domu w Trzciance: nie tylko brakowało tam należytej opieki, ale osoby chore były krępowane pasami samochodowymi i kaftanami bezpieczeństwa. Do tego pokazani w programie pracownicy zdawali się uznawać takie traktowanie podopiecznych za całkowicie naturalne i uzasadnione.

Rzecznik Praw Obywatelskich zareagował, bo takie zachowanie jest absolutnie niedopuszczalne. Godne traktowanie należy się każdemu człowiekowi, w każdych okolicznościach. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. stwierdza wprost  „Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający” (art 4).

Placówka w Trzciance jest instytucją prywatną, prowadząca działalność gospodarczą polegająca na zapewnianiu całodobowej opieki osobom chorym. Działa na podstawie zezwolenia wojewody. Dlatego bezpośrednia interwencja RPO jest trudna.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich minister rodziny Elżbieta Rafalska zwróciła się do wojewodów o informacje o kontrolach prowadzonych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach zapewniających całodobową opiekę.

W resorcie trwają też prace nad zidentyfikowaniem niezbędnych rozwiązań prawnych, w tym między innymi - dotyczących wprowadzenia wskaźnika i wymaganych kwalifikacji personelu opiekuńczego zatrudnianego we wskazanych placówkach.

III.7065.64.2016

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk