Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Zasady przedawniania przestępstw – zależne od Ministra Zdrowia. Rzecznik prosi MS o poprawę przepisów. Resort zapowiada zmiany

Wersja Operacje
09/22/2022 - 11:14 przez Krzysztof Mich…

Dochodzi odpowiedź MS

Bieżąca wersja
01/26/2022 - 12:32 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-01-26 12:22:03
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski