Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Tarcze antykryzysowe skomplikowały wyliczanie terminów przedawnienia karalności. RPO do Ministra Sprawiedliwości

Data:
  • W pierwszej ustawie „covidowej” była mowa o „braku biegu” biegu przedawnienia.
  • W jej nowelizacji w maju przepis ten usunięto i zastąpiono przepisem o „rozpoczęciu biegu”
  • Zachodzi więc wątpliwość, czy bieg przedawnienia wznawia się, czy też rozpoczyna od nowa.

Art. 15zzr ust. 6 ustawy „covidowej” z dnia 2 marca 2020 r. stnowił: „w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia”.

Ale art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. stanowi, że „z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia”. Jednocześnie, art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. uchylił w całości art. 15zzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

Zachodzi więc wątpliwość, czy bieg przedawnienia wznawia się, czy też rozpoczyna od nowa. Samo uchylenie art. 15zzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. wywołałoby bowiem skutek w postaci wznowienia biegu terminów przedawnienia (jako że odpadałby podstawa prawna ich zawieszenia).

Mając na uwadze prawidłowość legislacyjną i uniknięcie wątpliwości przy stosowaniu tych przepisów, zasadne byłoby wpisanie do ustawy określenia, że z dniem 14 maja 2020 r. bieg przedawnienia wznawia się, nie zaś rozpoczyna, z jednoczesnym powołaniem się na treść art. 15zzr ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

II.510.474.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski