Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co z ulgą rehabilitacyjną dla osób z niepełnosprawnościami o niższych dochodach?

Data:
  • Osoby z niepełnosprawnościami o niższych dochodach nie będą mogły skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej 
  • To efekt Polskiego Ładu wobec tych, których dochody nie przekroczą progu kwoty wolnej od podatku - od 1 stycznia 2022 r. jest to 30 tys. zł.
  • Czy Ministerstwo Finansów wprowadzi jakiś mechanizm kompensujący? – pyta Rzecznik Praw Obywatelskich

Do Biura RPO wpływają skargi w sprawie braku możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby z niepełnosprawnościami, które osiągają niższe dochody.

Ulga rehabilitacyjna jest ogromnym ułatwieniem dla dużej grupy osób, których nie stać na finansowanie w pełni z własnych środków leczenia swojego lub osoby, którą się opiekują. Brak takiej możliwości może być powodem słabego poziomu opieki nad osobami zmagającymi się z niepełnosprawnościami.

Ulga taka przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Regulacje Polskiego Ładu wprowadziły zmianę - modyfikację części wydatków oraz dodaniu nowych, uprawniających do skorzystania z ulgi. 

Wiele osób nie będzie jednak mogło z niej skorzystać w rozliczeniu za 2022 r. z uwagi na to, że ich dochody nie przekroczą progu kwoty wolnej od podatku, która od 1 stycznia 2022 r. wynosi 30 tys. zł. 

Rzecznik ma świadomość, że nie można zmniejszyć obciążeń podatkowych poprzez zastosowanie ulgi u osób, których dochody nie podlegają opodatkowaniu. Jednakże - jak zauważają emeryci i renciści - z ich świadczeń będzie potrącana składka zdrowotna. Spowoduje to - w powiązaniu z brakiem możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej - znaczne zwiększenie ich obciążeń.

Biuro RPO zwróciło się do odpowiedniego departamentu MF o stanowisko i informację, czy prowadzono symulacje porównujące obciążenia fiskalne tej grupy osób po wprowadzeniu Polskiego Ładu w porównaniu z poprzednimi zasadami. Spytano także, czy rozważane jest wprowadzenie jakiegoś mechanizmu kompensacyjnego w związku z brakiem możliwości skorzystania przez wskazane osoby z ulgi rehabilitacyjnej.

V.511.304.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-01-25 12:28:00
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-03-01 12:15:38
Opis: Dochodzi odpowiedź MF
Operator: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-01-26 09:04:36
Operator: Łukasz Starzewski