Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Praktyki i staż

Autor informacji: Naczelnik Wydział Prawnego i Spraw Osobowych
Data publikacji: 2017-04-03 13:32:04
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-11-20 14:40:48
Opis: Aktualizacja formularza zgłoszeniowego w związku z RODO
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2018-03-27 11:39:02
Opis: Zmiana adresu internetowego do strony
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data: 2018-03-27 11:36:41
Opis: Zmiana nazwy strony ze względu na zmianę zarządzenia
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data: 2017-04-13 17:26:21
Opis: Poprawa omyłki pisarskiej w załączniku nr 8
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data: 2017-04-13 16:26:08
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk