Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Praktyki i staż

Wersja Operacje
06/15/2018 - 14:00 przez Agnieszka Jędr…

Aktualizacja formularza zgłoszeniowego w związku z RODO

Bieżąca wersja
03/27/2018 - 11:36 przez Mariusz Masłowiecki

Zmiana nazwy strony ze względu na zmianę zarządzenia

04/13/2017 - 17:26 przez Mariusz Masłowiecki

Poprawa omyłki pisarskiej w załączniku nr 8

04/13/2017 - 16:26 przez Agnieszka Jędr…

Autor informacji: Naczelnik Wydział Prawnego i Spraw Osobowych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Opis: Aktualizacja formularza zgłoszeniowego w związku z RODO
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Opis: Zmiana adresu internetowego do strony
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Opis: Zmiana nazwy strony ze względu na zmianę zarządzenia
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Opis: Poprawa omyłki pisarskiej w załączniku nr 8
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk