Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak MSZ może pomóc Andrzejowi Poczobutowi i Andżelice Borys – pyta Marcin Wiącek

Data:
  • Ambasada RP w Mińsku ma poważne trudności w kontaktach ze stroną białoruską, jeśli chodzi o informacje o sprawie czy widzenie z aresztowanymi 
  • Jakie zatem działania podejmuje w ich sprawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych – pyta RPO
  • Deklaruje zarazem gotowość działań w tej sprawie w ramach współpracy z krajowymi instytucjami ochrony praw człowieka na arenie międzynarodowej

- Wierzę, że wspólne działania pozwolą doprowadzić do jak najszybszego uwolnienia polskich obywateli – napisał RPO Marcin Wiącek  do ministra Zbigniewa Raua. 

25 września 2021 r. minęło pół roku od  aresztowania redaktora Andrzeja  Poczobuta i prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys. 

Rzecznik Praw Obywatelskich z zatroskaniem odbiera informacje o tej sytuacji i działań białoruskich władz.

Niepokój RPO wzbudziły zwłaszcza doniesienia medialne o pogarszającym się zdrowiu A. Poczobuta i  ograniczaniu mu dostępu do opieki medycznej czy przetrzymywaniu leków przekazanych przez rodzinę. Motywowane politycznie represje i próby wywierania nacisku naruszają fundamentalne prawa człowieka.

8 października 2021 r.  RPO pytał ambasadora RP w Mińsku Artura Michalskiego o pomoc udzielaną Andrzejowi Poczobutowi przez polskie służby konsularne. Z odpowiedzi wynika, że zachodzą poważne trudności w kontaktach ze stroną białoruską. Niemożliwe jest uzyskanie  informacji o przebiegu sprawy czy widzenie z zatrzymanym. 

Biorąc pod uwagę pogarszającą się z upływem czasu sytuację Andrzeja Poczobuta i skalę wymierzonych w niego represji, Marcin Wiącek prosi teraz ministra o informacje o obecnie podejmowanych działaniach przez resort. Deklaruje też gotowość do współpracy ze strony Biura RPO. 

Pyta ponadto, czy RPO może się aktywnie włączyć w pomoc w niniejszej sprawie w ramach współpracy z krajowymi instytucjami ochrony praw człowieka na arenie międzynarodowej.

VII.531.23.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-10-25 11:40:58
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-10-25 14:46:33
Operator: Łukasz Starzewski