Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak MSZ może pomóc Andrzejowi Poczobutowi i Andżelice Borys – pyta Marcin Wiącek. Resort: sprawa nie przestanie być naszym priorytetem

Data:
  • Ambasada RP w Mińsku ma poważne trudności w kontaktach ze stroną białoruską, jeśli chodzi o informacje o sprawie czy widzenie z aresztowanymi 
  • Jakie zatem działania podejmuje w ich sprawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych – pyta RPO
  • Deklaruje zarazem gotowość działań w tej sprawie w ramach współpracy z krajowymi instytucjami ochrony praw człowieka na arenie międzynarodowej
  • AKTUALIZACJA: Ta sprawa nie przestanie być naszym priorytetem - odpowiada MSZ . Jednym ze sposobów jest wzmacnianie presji na reżim Aleksandra Łukaszenki na arenie międzynarodowej.  Prowadzimy w tym zakresie szerokie działania, m.in. opowiadając się za wzmacnianiem unijnej polityki sankcji

- Wierzę, że wspólne działania pozwolą doprowadzić do jak najszybszego uwolnienia polskich obywateli – napisał RPO Marcin Wiącek  do ministra Zbigniewa Raua. 

25 września 2021 r. minęło pół roku od  aresztowania redaktora Andrzeja  Poczobuta i prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys. 

Rzecznik Praw Obywatelskich z zatroskaniem odbiera informacje o tej sytuacji i działań białoruskich władz.

Niepokój RPO wzbudziły zwłaszcza doniesienia medialne o pogarszającym się zdrowiu A. Poczobuta i  ograniczaniu mu dostępu do opieki medycznej czy przetrzymywaniu leków przekazanych przez rodzinę. Motywowane politycznie represje i próby wywierania nacisku naruszają fundamentalne prawa człowieka.

8 października 2021 r.  RPO pytał ambasadora RP w Mińsku Artura Michalskiego o pomoc udzielaną Andrzejowi Poczobutowi przez polskie służby konsularne. Z odpowiedzi wynika, że zachodzą poważne trudności w kontaktach ze stroną białoruską. Niemożliwe jest uzyskanie  informacji o przebiegu sprawy czy widzenie z zatrzymanym. 

Biorąc pod uwagę pogarszającą się z upływem czasu sytuację Andrzeja Poczobuta i skalę wymierzonych w niego represji, Marcin Wiącek prosi teraz ministra o informacje o obecnie podejmowanych działaniach przez resort. Deklaruje też gotowość do współpracy ze strony Biura RPO. 

Pyta ponadto, czy RPO może się aktywnie włączyć w pomoc w niniejszej sprawie w ramach współpracy z krajowymi instytucjami ochrony praw człowieka na arenie międzynarodowej.

VII.531.23.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski