Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zatrzymania działaczy ZPB na Białorusi. Rzecznik interweniuje w polskim MSZ

Data:
  • W Grodnie została zatrzymana Andżelika Borys, przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi, która ma odpowiadać za „podżeganie do nienawiści”
  • Zatrzymano też dziennikarza Andrzeja Poczobuta, któremu odmówiono kontaktu z adwokatem

Rzecznik Praw Obywatelskich z zaniepokojeniem przyjął te informacje dotyczące naruszania praw polskich obywateli. Pyta szefa MSZ Zbigniewa Raua, jakie działania podejmują służby konsularne w tej sprawie.

Z doniesień mediów RPO dowiedział się o trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się w ostatnich dniach polska mniejszość na Białorusi.
W Grodnie została zatrzymana Andżelika Borys . przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi. Miał jej zostać postawiony zarzut naruszenia przepisów o imprezach masowych. Ostatecznie wszczęto postępowanie karne dotyczące podżegania do nienawiści.

O sprawie tej w ostatnich dniach informował dziennikarz Andrzej Poczobut, który teraz również został zatrzymany. Odmówiono mu kontaktu z adwokatem, co budzi poważne wątpliwości  z punktu widzenia podstawowych praw człowieka. Nie jest znane miejsce, do którego go zabrano.

Przeszukane zostały również mieszkania innych członków ZPB.

RPO z niepokojem odebrał informacje dotyczące naruszania praw polskich obywateli, dlatego zwrócił się do ministra.

VII.531.23.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski