Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Ograniczenia praw osób niezaszczepionych mogą być wprowadzane tylko na drodze ustawowej. RPO do premiera. Negatywna odpowiedź MZ

Wersja Operacje
01/31/2022 - 09:44 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MZ

Bieżąca wersja
10/11/2021 - 08:53 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi pismo KPRM do MZ z prośbą o odpowiedź RPO

10/05/2021 - 12:30 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MZ
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi pismo KPRM do MZ z prośbą o odpowiedź RPO
Operator: Łukasz Starzewski