Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dlaczego mecz na stadionie oglądają tysiące, a koncertu na otwartym powietrzu może słuchać tylko 250 osób - pyta Rzecznik ministra kultury

Data:
  • Na Stadionie Narodowym ok. 20 tys. osób ogląda mecz „na żywo”
  • Tymczasem koncertu muzycznego na otwartym powietrzu nie może słuchać więcej niż 250 osób
  • Konstytucja nie wprowadza zaś rozróżnień dotyczących poszczególnych rodzajów dóbr kultury
  • O wyjaśnienie przyczyn tej dysproporcji Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Piotra Glińskiego, wicepremiera oraz ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu

Do Rzecznika wpłynęła skarga dotycząca organizacji imprez muzycznych. Z nowego rozporządzenia wynika, że koncerty i inne imprezy muzyczne na otwartym powietrzu będą mogły znów być organizowane od 4 czerwca.

Wnioskodawca wskazuje - jak wielu członków branży rozrywkowej w debacie publicznej - że "odmrożenie koncertów” w sposób umożliwiający udział na otwartym powietrzu maksymalnie 250 osób (z wyłączeniem osób zaszczepionych) jest nieproporcjonalne w porównaniu z możliwością udziału w innych wydarzeniach, w tym sportowych "na żywo", a odbywających się w zamkniętych przestrzeniach.

Opisane w rozporządzeniu ograniczenia liczby miejsc udostępnianych publiczności nie stosuje się do dwóch meczów kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn 1 i 8 czerwca.  W praktyce oznacza to, że na Stadionie Narodowym ok. 20 tysięcy osób będzie mogło obejrzeć mecz na żywo.

Wprowadzona regulacja oznacza też, że wiele koncertów odbywających się w przestrzeniach otwartych nie odbędzie się, gdyż kwota z zakupu biletów nie pokryje kosztów organizacji koncertu.

Ta dysproporcja powoduje niezrozumienie widzów i artystów.

Z perspektywy praw człowieka istotne jest ustalenie podstaw odróżnienia imprez kulturalnych od wydarzeń sportowych. Niezrozumiałe jest wprowadzenie ograniczenia udziału do 250 osób w wydarzeniach na otwartej przestrzeni, podczas gdy w niektórych wydarzeniach w zamkniętych pomieszczeniach w praktyce weźmie udział więcej osób (połowa widowni, 1 osoba na 15 m kw.)

Tymczasem art. 73 Konstytucji, gwarantujący obywatelom wolność korzystania z dóbr kultury, nie wprowadza rozróżnień dotyczących poszczególnych rodzajów dóbr kultury. Ponadto art. 6 Konstytucji nakłada na państwo obowiązek stwarzania warunków do upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury.

Mając to na względzie, jak i trudną sytuację w branży muzycznej, zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi ministra Piotra Glińskiego o podanie motywów decyzji o zróżnicowaniu sposobu regulacji dostępu do różnych form kultury i sportu.

VII.613.14.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski