Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja prasowa RPO Adama Bodnara w związku z zakończeniem kadencji

Data:
Tagi: kalendarium

Konferencja dla akredytowanych dziennikarzy odbędzie się 15 lipca o godz. 11:00 w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25. (zgłoszenia pod adresem: serwisprasowy@brpo.gov.pl). Konferencja odbywa się w reżimie sanitarnym.

Jest transmitowana online pod adresem: https://youtu.be/6WR-brJ7zbQ

Statystyki dla VII kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich (od 9 września 2015 do końca maja 2021)

 • 1689 wystąpień problemowych (w tym 731 o podjęcie inicjatywy prawodawczej)
 • 45 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z przepisami wyższego rzędu 
 • 54 zawiadomienia do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania ze skargi konstytucyjnej
 • 38 zawiadomienia do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytań prawnych
 • 37 zawiadomień do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie wniosku 
 • 11 pytań prawnych do Sądu Najwyższego
 • 26 zawiadomień do  Sądu Najwyższego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytania prawnego
 • 75 skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego
 • 350 kasacji w sprawach karnych
 • 19 skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych
 • 5 skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego w sprawach pracy
 • 1 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • 8 wniosków do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów
 • 76 skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • 6 zawiadomień do Naczelnego Sądu Administracyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytania prawnego
 • 125 skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • 267 przystąpień do postępowań sądowych
 • 42 przystąpienia do postępowania administracyjnego
 • 4 żądania wszczęcia postępowania przygotowawczego
 • 12 żądań wszczęcia postępowania administracyjnego
 • 52 żądania wszczęcia postępowania cywilnego

Razem tych działań było 2942 

W ciągu kadencji do RPO wpłynęło 346 022, eksperci Biura RPO i biur terenowych udzielili 204 394 informacji telefonicznych.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-07-13 11:15:43
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-07-16 08:53:51
Opis: dodanie zdjęć
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2021-07-15 14:40:01
Opis: Zmiana tytułu
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2021-07-15 12:44:44
Opis: Relacja z konferencji
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-07-15 12:05:39
Opis: Dodano zdjęcia
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2021-07-14 10:05:37
Opis: dodanie zdjęć
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk