Widzenia w więzieniach wznowione, ale nie dla wszystkich dzieci w rodzinie

Data:
  • Po wznowieniu widzeń rodziny osadzonych skarżą się, że mogą odwiedzać bliskich tylko z jednym dzieckiem
  • Jeśli mają ich więcej, muszą zdecydować, które odwiedzi rodzica
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Służbę Więzienną o zmianę tych przepisów

Rzecznik z zadowoleniem przyjął wznowienie widzeń w więzieniach.  W licznych wnioskach  do Biura RPO osób pozbawionych wolności i ich rodzin podkreślano bowiem dotkliwość zakazu  widzeń. Aprobatę budzi również fakt, że po raz pierwszy  po ponad rocznej rozłące osadzeni mogą spotkać się ze swoimi małoletnimi dziećmi.

W tym kontekście RPO zwraca jednak uwagę na wnioski rodziców. W widzeniu mogą bowiem uczestniczyć maksymalnie dwie osoby pełnoletnie lub osoba pełnoletnia z dzieckiem. Oznacza to, że w rodzinach mających więcej niż jedno dziecko opiekun musi  zdecydować, które z dzieci będzie mogło spotkać się z rodzicem.

Zgoda na widzeniu wyłącznie jednemu dziecku rodzi też trudności organizacyjne dla opiekunów, którzy w trakcie swej nieobecności muszą zapewnić wtedy opiekę pozostałym dzieciom.

Obecnie sytuacja epidemiczna wydaje się stabilna, jednakże nie ma pewności co do przyszłości. W przypadku jej pogorszenia, jeżeli zapadnie ponowna decyzja o zakazie  widzeń, może dojść do sytuacji, w której osadzony nie zdąży spotkać się ze wszystkimi dziećmi.

Z uwagi na stały wzrost liczby osób zaszczepionych i łagodniejsze zasady bezpieczeństwa epidemicznego wnioskodawcy podkreślają ponadto brak możliwości nawiązania bliskiego kontaktu osadzonego z odwiedzającymi (tradycyjne przywitanie, wzięcie dziecka na kolana). Niezrozumienie dla takiego sposobu widzeń podkreślają w szczególności osoby, które są już w pełni zaszczepione.

Zastępczyni RPO Hanna Machińska zwraca się do gen. Andrzeja Leńczuka, zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, o rozważenie możliwości zniesienia ograniczenia co do liczby dzieci  mogących uczestniczyć w widzeniu. Prosi także o informacje, czy trwają dyskusje co do wprowadzenia pewnych ustępstw wobec osób, które przyjęły szczepienie.

IX.517.1642.2020