Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Widzenia w więzieniach wznowione, ale nie dla wszystkich dzieci w rodzinie. SW: ograniczenie liczby dzieci - zniesione

Data:
  • Po wznowieniu widzeń rodziny osadzonych skarżą się, że mogą odwiedzać bliskich tylko z jednym dzieckiem
  • Jeśli mają ich więcej, muszą zdecydować, które odwiedzi rodzica
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Służbę Więzienną o zmianę tych przepisów
  • AKTUALIZACJA: Nie ma już ograniczeń liczby dzieci odwiedzających rodzica - podała Służba WIęzienna 

Rzecznik z zadowoleniem przyjął wznowienie widzeń w więzieniach.  W licznych wnioskach  do Biura RPO osób pozbawionych wolności i ich rodzin podkreślano bowiem dotkliwość zakazu  widzeń. Aprobatę budzi również fakt, że po raz pierwszy  po ponad rocznej rozłące osadzeni mogą spotkać się ze swoimi małoletnimi dziećmi.

W tym kontekście RPO zwraca jednak uwagę na wnioski rodziców. W widzeniu mogą bowiem uczestniczyć maksymalnie dwie osoby pełnoletnie lub osoba pełnoletnia z dzieckiem. Oznacza to, że w rodzinach mających więcej niż jedno dziecko opiekun musi  zdecydować, które z dzieci będzie mogło spotkać się z rodzicem.

Zgoda na widzeniu wyłącznie jednemu dziecku rodzi też trudności organizacyjne dla opiekunów, którzy w trakcie swej nieobecności muszą zapewnić wtedy opiekę pozostałym dzieciom.

Obecnie sytuacja epidemiczna wydaje się stabilna, jednakże nie ma pewności co do przyszłości. W przypadku jej pogorszenia, jeżeli zapadnie ponowna decyzja o zakazie  widzeń, może dojść do sytuacji, w której osadzony nie zdąży spotkać się ze wszystkimi dziećmi.

Z uwagi na stały wzrost liczby osób zaszczepionych i łagodniejsze zasady bezpieczeństwa epidemicznego wnioskodawcy podkreślają ponadto brak możliwości nawiązania bliskiego kontaktu osadzonego z odwiedzającymi (tradycyjne przywitanie, wzięcie dziecka na kolana). Niezrozumienie dla takiego sposobu widzeń podkreślają w szczególności osoby, które są już w pełni zaszczepione.

Zastępczyni RPO Hanna Machińska zwraca się do gen. Andrzeja Leńczuka, zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, o rozważenie możliwości zniesienia ograniczenia co do liczby dzieci  mogących uczestniczyć w widzeniu. Prosi także o informacje, czy trwają dyskusje co do wprowadzenia pewnych ustępstw wobec osób, które przyjęły szczepienie.

Odpowiedź SW

W nawiązaniu do pisma z 12 lipca 2021 r., odnoszącym się do ograniczenia liczby dzieci uczestniczących w widzeniach z osobami pozbawionymi wolności, uprzejmie informuję, że zniesione zostały ograniczenia w tym zakresie - odpisał gen. Andrzej Leńczuk, zastępca dyrektora generalnego SW.

Od 19 lipca 2021 r. w widzeniu mogą uczestniczyć dwie osoby pełnoletnie (w uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki może zezwolić na większą liczbę osób). Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.

Zniesiono również niektóre zasady reżimu sanitarnego. Widzenia odbywają się przy oddzielnych stolikach bez zastosowania zabezpieczenia uniemożliwiającego bezpośredni kontakt.

Uruchomione zostały kantyny i jest możliwość zakupu oraz spożycia poczęstunku w trakcie spotkania.

Pragnę zapewnić, że Służba Więzienna w realizowanych działaniach, w znacznym stopniu determinowanych obecnie przez obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany zakażeniem wirusa SARS-CoV-2, dokłada wszelkich starań, aby wykonywanie ustawowych zadań formacji odbywało się z poszanowaniem wszelkich uregulowań prawnych wynikających ze stanu epidemii, z jednoczesną dbałością o wykonywanie kary w sposób humanitarny z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego.

Centralny Zarząd Służby Więziennej na bieżąco monitoruje atmosferę panującą w jednostkach penitencjarnych oraz prowadzi bieżącą obserwację sytuacji panującej w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich zmian wprowadzanych przez rząd. W sytuacji zmian niezwłocznie podejmowane są decyzje o zwiększeniu lub, jak obecnie, o zmniejszeniu obostrzeń obowiązujących w jednostkach penitencjarnych. W tym miejscu należy podkreślić, że zdrowie i życie osób pozbawionych wolności jest dobrem najwyższym.

IX.517.1642.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi informacja SW o zniesieniu ograniczeń
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi informacja SW o zniesieniu ograniczeń
Operator: Łukasz Starzewski