Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Osoba zaszczepiona nie podlega kwarantannie, gdy chorują domownicy. Interwencja Rzecznika po skardze obywatela

Data:
  • Obywatel skarży się, że sanepid odmówił zwolnienia go z kwarantanny domowej – wobec pozytywnego wyniku testu u żony i corki
  • Tymczasem obowiązku kwarantanny, gdy na COVID-19 chorują domownicy, nie stosuje się do osób zaszczepionych
  • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o sprawę Ministra Zdrowia wobec rozbieżności w resortowym przekazie, a obywatelowi wskazuje, co robić w takiej sytuacji

Z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 4 ust. 7) w sposób jednoznaczny wynika, że obowiązku kwarantanny „domownika” nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Tym samym brak jest podstaw prawnych do poddania  kwarantannie osoby, wobec której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w UE, a od szczepienia upłynęło co najmniej 14 dni (§ 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia).

W tym kontekście RPO z najwyższym zdziwieniem przyjmuje wypowiedzi medialne rzecznika Ministra Zdrowia, który najpierw ogłasza faktyczne "wyłączenie stosowania” przywołanych regulacji, a następnie przekazuje mediom informację o powrocie do ich stosowania. Materia, której dotyczyły wypowiedzi rzecznika MZ, dotyczy zaś bezpośrednio wolności osobistej.

Dlatego RPO prosi min. Adama Niedzielskiego o wskazanie podstaw prawnych faktycznej modyfikacji zasad wynikających z przywołanych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów.

Podobnych rozstrzygnięć, jak w stosunku do skarżącego - wobec  „podejrzenia wystąpienia wariantu delta” - mogło być więcej. Nieodzowne dla ochrony wolności i praw jednostki są zatem niezwłoczne działania w celu zwolnienia wszystkich osób, które zgodnie z przepisami prawa nie podlegają kwarantannie, a zostały na nią skierowane.

Obywatelowi RPO przekazał zaś, że od decyzji o odmowie zwolnienia z kwarantanny przysługuje odwołanie. W takim przypadku organ, który wydał zaskarżoną decyzję, może w trybie tzw. autokontroli, samodzielnie zmienić własną decyzję - bez przekazywania odwołania do organu wyższego, który najpewniej rozpoznałby odwołanie już po upływie kwarantanny.

Po takiej autokontroli ważne jest, aby dana osoba zrzekła się prawa do odwołania od nowej – tym razem już korzystnej – decyzji. Wówczas decyzja zwalniająca z kwarantanny stanie się ostateczna.

V.7018.753.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi kolejna odpowiedź MZ
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi kolejne pismo RPO do MZ
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MZ
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi kolejna odpowiedź MZ
Operator: Łukasz Starzewski