Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co z przepisami regulującymi działalność Państwowej Komisji ds. Pedofilii?

Data:
  • Czy przepisy o Państwowej Komisji ds. Pedofilii nie prowadzą do wtórnej wiktymizacji osób poszkodowanych i zapewniają odpowiednie gwarancje procesowe osób wskazanych jako sprawcy 
  • Media twierdzą, że ustawa o Komisji okazała się bublem prawnym, który wymaga natychmiastowej nowelizacji
  • Według doniesień, Komisja nie może także wpisywać sprawców do rejestru przestępców seksualnych wobec nieletnich

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Błażeja Kmieciaka, przewodniczącego Komisji.

Działając na podstawie inicjatywy własnej w oparciu o doniesienia prasowe, RPO postanowił wszcząć postępowanie wyjaśniające dotyczące funkcjonowania Komisji.

Przedmiotem postępowania jest kwestia istnienia odpowiednich regulacji ustawowych dotyczących działania Urzędu Komisji oraz toczących się przed nią postępowań, zwłaszcza co do zapewnienia odpowiednich gwarancji procesowych osób wskazanych jako sprawcy oraz problemu wtórnej wiktymizacji osób poszkodowanych. Wiadomo, że Komisja złożyła na ręce Prezydenta RP projekt ustawy o zmianie ustawy o PKDP. 

Sprawa ma ogromne znaczenie dla skutecznej ochrony praw dzieci pokrzywdzonych przestępstwami o charakterze seksualnym.

Zastępca Rzecznika Stanisław Trociuk zwraca się do przewodniczącego o udostępnienie opinii eksperta z zakresu prawa procesowego, o której Komisja wspomina w odpowiedziach kierowanych do obywateli oraz projektów nowelizacji ustawy o Komisji, przedstawionych prezydentowi RP, o których mowa na stronie internetowej Komisji w komunikacie z 2 lutego i  28 kwietnia 2021 r.

VII.510.52.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź przewodniczącego komisji
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź przewodniczącego komisji
Operator: Łukasz Starzewski