Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Próba ocenzurowania artykułu o pedofilii w Kościele. Rzecznik interweniuje w MNiSzW

Data:
  • Urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości chciał usunięcia z czasopisma  naukowego artykułu o prewencji wykorzystywania seksualnego w Kościele Katolickim
  • Wprawdzie potem żądanie to wycofano, ale próbę ocenzurowania artykułu naukowego w tak newralgicznym temacie RPO ocenia negatywnie
  • Naruszała ona bowiem standardy konstytucyjne i międzynarodowe

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka o zbadanie sprawy pod kątem naruszenia autonomii czasopism naukowych.

Na podstawie stanowiska Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, RPO dowiedział się o żądaniu urzędnika MS, aby z kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria-Badania-Praktyka” usunięto artykuł o prewencji wykorzystywania seksualnego w Kościele Katolickim. Żądanie było skierowane do wydawcy czasopisma - Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Jak słusznie wskazał Komitet, tego typu działania stanowią przejaw cenzury oraz rażąco naruszają art. 73 Konstytucji, który gwarantuje wolność badań naukowych i publikacji ich wyników.

Wycofanie tego żądania - zmierzające do zagwarantowania realizacji praw autorki artykułu - nie umniejsza jednak powagi zdarzenia.

Próba ocenzurowania artykułu naukowego w tak newralgicznym temacie musi zostać wyraźnie oceniona negatywnie jako naruszająca standardy konstytucyjne i międzynarodowe. Podjęte powinny zostać odpowiednie działania, aby podobna sytuacja nie powtórzyła się – podkreśla RPO. 

VII.713.3.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski