Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wojciech Brzozowski rozmawiał z wiceminister sprawiedliwości i przedstawicielami SW o problemach więźniów w Polsce

Data:

9 maja 2024 r. zastępca RPO Wojciech Brzozowski spotkał się z wiceminister sprawiedliwości Marią Ejchart oraz przedstawicielami Służby Więziennej: zastępcami Dyrektora Generalnego SW ppłk Renatą Niziołek i płk. Bartłomiejem Turbiarzem i dyrektorami biur Centralnego Zarządu SW.  W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Zespołu ds. Wykonywania Kar Biura RPO: dyrektor Ewa Dawidziuk i jej zastępczyni Jolanta Nowakowska.

Rozmowa dotyczyła bieżących problemów związanych z warunkami odbywania kar izolacyjnych w Polsce. Wojciech Brzozowski przedstawił dotychczasowe i planowane działania RPO na rzecz poszanowania praw osób osadzonych. 

To drugie spotkanie dotyczące więziennictwa w tym formacie, w którym wziął udział Wojciech Brzozowski. Jego uczestnicy uzgodnili, że z uwagi na wielość zagadnień w najbliższych tygodniach odbędzie się kolejna rozmowa.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Uzupełniono początek komunikatu o datę spotkania
Operator: Maciej Kuczyński