Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Wojciech Brzozowski wziął udział w spotkaniu na temat więziennictwa w Ministerstwie Sprawiedliwości

Data:

Najważniejsze zagadnienia będące przedmiotem wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczące funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego były tematem spotkania zastępcy RPO Wojciecha Brzozowskiego z wiceminister sprawiedliwości Marią Ejchart oraz członkami kierownictwa Służby Więziennej. 

W spotkaniu uczestniczyły też dyrektor Zespołu ds. Wykonywania Kar w BRPO Ewa Dawidziuk i wicedyrektor Zespołu Jolanta Nowakowska. 

Dyskutowano m.in. o poszanowaniu prawa do obrony w zakresie zasad korzystania z aparatu telefonicznego, udzielaniu pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, zasadach konwojowania osób pozbawionych wolności, prewencyjnym stosowaniu kajdanek i innych środków przymusu bezpośredniego. Tematem spotkania były też zasady wydawania kopii ocen okresowych, zasady korzystania przez skazanych z odzieży skarbowej w zakładach karnych typu półotwartego oraz udzielanie przepustek losowych.

W najbliższych tygodniach planowane są kolejne spotkania, na których omawiane będą następne kwestie wynikające z dotychczasowych wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich, których celem jest wdrożenie rozwiązań zapewniających większą ochronę praw osób pozbawionych wolności i ich humanitarnego traktowania.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi że w spotkaniu uczestniczyły dyrektor Zespołu ds. Wykonywania Kar w BRPO Ewa Dawidziuk i wicedyrektor Zespołu Jolanta Nowakowska.
Operator: Łukasz Starzewski