Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie ZRPO Wojciecha Brzozowskiego z dziennikarzami na Podlasiu

Data:
Tagi: kalendarium

20 stycznia 2023 r. zastępca RPO Wojciech Brzozowski spotkał się z dziennikarzami w trakcie roboczej wizyty na Podlasiu.

Wojciech Brzozowski poinformował o spotkaniu z działającymi w regionie aktywistami, które odbyło się wieczorem poprzedniego dnia. Natomiast bezpośrednio przed briefingiem prasowym zastępca RPO spotkał się z personelem szpitala w Hajnówce oraz trzema uchodźcami będącymi pacjentami tego szpitala. Jak wskazał, rozmowa z nimi była szczególnie przejmująca. – Nie chodzi nawet o ich stan zdrowia, a okoliczności ich znalezienia się w Polsce – mówił.

Wojciech Brzozowski podkreślił również, że Rzecznik Praw Obywatelskich będzie utrzymywał dotychczasowe stanowisko w kwestii sytuacji na granicy z Białorusią. - W polityce Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestii pomocy uchodźcom i wsparcia aktywistów działających na granicy nie będzie żadnej zmiany. Objęcie przeze mnie stanowiska zastępcy RPO nie oznacza w żadnym wypadku i ani na jotę osłabienia wsparcia dla tych osób; nie oznacza też, że uchodźcy zostaną pozostawieni sami sobie – powiedział zastępca RPO.

– Chciałbym, aby szczególnie mocno wybrzmiało, że każde państwo, także Polska, ma prawo do prowadzenia swojej polityki migracyjnej, może być mniej lub bardziej otwarte. Ale w obszarze tej swobody nie leży kwestia poszanowania praw człowieka. Poszanowanie prawa każdego do wolności od głodu, strachu, prześladowania i tortur nie podlegają negocjacji, nie leżą w zakresie swobody polityki państwa. W tych kwestiach Biuro RPO nie będzie ustępować. Mam nadzieję, że przyczyny naszych interwencji w tym obszarze stopniowo ustaną, a najbliższy czas przyniesie realną odmianę na dobre w tym obszarze – mówił w Hajnówce Wojciech Brzozowski.

Pytania dziennikarzy

Zastępca RPO był pytany o podejmowane interwencje. Wyjaśnił, że są to działania w sprawach indywidualnych, konkretnych uchodźców, osób. Sprawach, o których donosiły też media, ze sprawą trzech osób uratowanych z bagien w Siemianówce na czele, w której ZRPO interweniował już w pierwszych dniach urzędowania. - Ale interweniować przez telefon, a przyjechać i zobaczyć to dwie różne rzeczy - dodał.

- Dostrzegam, zwłaszcza po wczorajszym spotkaniu z aktywistkami i aktywistami, potrzebę podjęcia także pewnych działań o charakterze systemowym, związanych m.in. z relacjami tych osób ze strażą graniczną – mówił i dodał, że po tym spotkaniu, zarówno jako człowiek i jako prawnik, ma dużo rzeczy do przemyślenia.

- Widzę też potrzebę działań w obszarze przypominania o pewnych standardach. O standardach międzynarodowych ochrony praw człowieka – podkreślił rzecznik zwracając uwagę, że nie chodzi o działania czysto szkoleniowe, ale takie, które mogą przydać się w rozwiązywaniu bardzo konkretnych problemów i podniesienia poziomu ochrony tych standardów w konkretnych sytuacjach.

- Chodzi o kwestię pushbacków, odnoszenia się przez SG do tych osób w momencie zatrzymania, o kwestię wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, wnioskowania o umieszczenie w ośrodku strzeżonym i respektowanie ustawy o cudzoziemcach w zakresie, w jakim określa ona przesłanki detencji czy zatrzymania – wymieniał pytany o jakie konkretnie standardy chodzi.

- To tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej – podkreślił.

ZRPO był też pytany o historie uchodźców, z którymi spotkał się w szpitalu.

- To są dramatyczne i wstrząsające historie. To historie osób, które doświadczyły szczególnie traumatyzujących przeżyć, które są ofiarami przemocy, które nie znajdują się w nienajlepszym stanie zdrowia. Opowiedziały rzeczy, o których tak naprawdę trudno dojść do siebie – wyjaśniał Wojciech Brzozowski i dodał że było to ciężkie doświadczenie.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski