Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja ZRPO Wojciecha Brzozowskiego w sprawie trzech Afgańczyków zatrzymanych przy granicy przez SG

Data:
  • Trzech obywateli Afganistanu zostało przy granicy z Białorusią zatrzymanych przez Straż Graniczną i przetransportowanych do szpitala
  • ZRPO prosi komendanta miejscowej placówki SG o wyjaśnienia
  • AKTUALIZACJA: 13 stycznia RPO dowiedział się, że planowane jest umieszczenie jednego z trzech cudzoziemców przebywających w szpitalu w ośrodku strzeżonym. Apeluje do SG o odstąpienie od tych planów

Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie trzech obywateli Afganistanu, którzy w nocy z 7 na 8 stycznia, na bagnach na Podlasiu, zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Z informacji posiadanych przez RPO wynika, że po interwencji w okolicy wsi Babia Góra zostali oni przetransportowani do szpitala. Cudzoziemcy mieli też wyrazić chęć ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski.

W związku z tym Rzecznik 9 stycznia 2022 r. poprosił komendanta Placówki SG w Narewce ppłk SG Daniela Murawskiego o pilne przekazanie informacji o aktualnym miejscu pobytu cudzoziemców oraz jakie czynności i w ramach jakiego postępowania są lub były wobec nich prowadzone. Rzecznika interesuje również, czy deklarowali oni chęć ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową, a jeżeli tak, to jakie działania w związku z tym zostały podjęte i czy wnioski o taką ochronę zostały ostatecznie przyjęte.

13 stycznia 2023r. 

W związku z informacją o zamiarze umieszczenia jednego z cudzoziemców w ośrodku strzeżonym Zastępca RPO interweniuje w SG. Uważa, że nie ma do tego podstaw. Ze względu na kraj pochodzenia nie jest spełniona przesłanka pozytywna w postaci wysokiego prawdopodobieństwa wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu, są natomiast spełnione przesłanki negatywne, zwłaszcza zły stan zdrowia.

XI.543.6.2023

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2023-01-12 11:08:00
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data: 2023-01-13 16:36:15
Opis: Dochodzi aktualizacja
Operator: Monika Okrasa
Data: 2023-01-13 15:54:59
Opis: Dochodzi kolejna interwencja RPO w tej sprawie z 13 stycznia
Operator: Łukasz Starzewski