Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Wojciech Brzozowski w mediach m.in. o priorytetach, kierunku prac i nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego

Data:

Wojciech Brzozowski 12 stycznia 2022 r. w audycji na antenie Radia TOK FM mówił m.in. o pierwszych tygodniach pracy na stanowisku Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, sytuacji na granicy Polski i Białorusi oraz o warunkach odbywania kar i prawie penitencjarnym.

Priorytety

– Zastałem doskonale działające biuro i doskonałych profesjonalistów. Cieszę się, że będę mógł z nimi pracować – podkreślił ZRPO.

Wśród najważniejsze priorytetów wymienił:

– Kwestia monitorowania skutków ostatniej nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego. Monitorowanie zmian warunków odbywania kary pozbawienia wolności. Po drugie, chciałbym bardzo spotkać z osobami zaangażowanymi bezpośrednio w pomoc na granicy polsko-białoruskiej. Po trzecie sprawa utworzenia linii interwencyjnej dla osób zatrzymanych.

Zwrócił też uwagę, że szczególnie cieszy się z też możliwości zajmowania się tematyką warunków odbywania kar i prawem penitencjarnym.

Zadania Zastępcy i kierunki pracy

ZRPO podkreślił, że nie zmieni się zakres działań urzędu, a jego praca będzie prostą kontynuacją zadań pozostających w obszarze zainteresowania poprzedniczki. Wśród głównych tematów pozostających w kręgu jego kompetencji wymienił: zagadnienie wykonywania kar oraz Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur. – Nie będzie zmiany kierunku realizowanych działań ani osłabienia bądź zmiany akcentów – podkreślił.

– Nie traktuję nowej funkcji jako wyzwania zawodowego, tylko jako wyzwanie ludzkie. Mam poczucie, że zagadnienia, którymi będę się przede wszystkim zajmować to są zagadnienia, które często nie mają wystarczająco dobrego odbioru społecznego.

Zwrócił uwagę na kwestie ochrony praw osób osadzonych czy o praw uchodźców, które spotykają się z bardzo różnymi reakcjami społecznymi. - Bardzo częste są reakcje lekceważące czy umniejszające znaczenie tych tematów – zwrócił uwagę.

- Jednym z wyzwań dla mnie, oprócz spraw bieżących, bieżących interwencji oraz przygotowywania wystąpień generalnych będzie z pewnością także to, żeby oddziaływać na wrażliwość społeczną w tych kwestiach – zaznaczył.

– Żaden inny Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich nie obejmował swojego urzędu w warunkach takiego napięcia na tle zmiany kadrowej. Nie ukrywam, że jest to rzeczywiście dla mnie pewne wyzwanie – przyznał pytany o atmosferę objęcia stanowiska Zastępcy RPO.

– Mam nadzieję, że wszystkie organizacje a także osoby indywidualne, które bardzo często wyrażały zaniepokojenie, że po odejściu dr Hanny Machińskiej dojdzie do obniżenia standardu interwencji albo, że jest to plan przekierowania działań Biura Rzecznika na inne obszary, czy wręcz jakieś inne wektory być może wektory polityczne, przekonają się wkrótce jak bardzo bezpodstawne były te obawy.

Konsekwencje nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego

Mówiąc o zagadnieniach związanych z kwestią nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego Wojciech Brzozowski podkreślił, że cieszy się, że będzie mógł w tej kwestii zabrać głos.

–  W nowelizacji są rozwiązania dotyczące chociażby standardów w zakresie korzystania przez osadzonych z tzw. samoinkasujących aparatów telefonicznych. To jest minimalny standard, a w praktyce bywa traktowany jak maksymalny. Cierpią na tym nie tylko osadzeni, ale także osoby bliskie tych osadzonych pozostające na wolności. (…) Kolejna rzecz, o której się nie mówi to opłaty za dodatkowy sprzęt elektroniczny czy elektryczny w celi, takie jak chociażby czajnik elektryczny lub radio a także kwestia przerzucenia na osadzonego kosztów jego korespondencji, także korespondencji urzędowej.

Podczas rozmowy ZRPO mówił także o interwencji podjętej ws. Afgańczyków znalezionych na bagnach w Siemianówce oraz o problemach systemowych związanych z sytuacją na granicy Polski i Białorusi.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski