Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy matce po urlopie wychowawczym przysługuje zasiłek opiekuńczy? – odpowiedź na pytanie na infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Matka wraca do pracy po urlopie wychowawczym. Opiekowała się dzieckiem i nie ma niani. Pyta, czy może od razu przejść na dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz do kiedy przedłużono możliwość pobierania tego świadczenia.

W przedstawionej sytuacji niestety dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Przepisy ustawy covidowej, tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.1842 ze zm.), umożliwiają wypłatę rodzicom dzieci do lat 8 dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy nastąpiła konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki do której uczęszcza dziecko albo w okresie niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 (art. 4 ust. 1).

Szczegółowy tryb i zasady przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego odpowiadają procedurze uzyskania zasiłku opiekuńczego, określonego w tzw. ustawie zasiłkowej (art. 32-35), tj. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  (Dz.U.2020.870 ze zm.).

Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony, jednak nie dłużej niż do dnia 25 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji można również znaleźć na stronie:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/Koronawirus-FAQ-RPO-odc-9

Stan prawny na dzień 13. 04. 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk