Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zarzuty znęcania się nad młodymi koszykarkami oraz ich molestowania. Rzecznik podjął sprawę

Data:
  • Kilkanaście koszykarek oskarża trenera ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego o znęcanie się psychiczne; miało także dochodzić do molestowania 
  • Sprawę podjął Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystąpił do Polskiego Związku Koszykówki i Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Pyta, czy wdrożono mechanizmy w celu uniknięcia takich sytuacji i czy przewidziana jest pomoc psychologiczna dla pokrzywdzonych

Media poinformowały, że oskarżenia wysunęły byłe uczennice elitarnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach pod Warszawą, nad którą nadzór pełni PZKosz. Według nich w szkole miało dochodzić do poniżającego traktowania, znęcania się oraz przypadków molestowania seksualnego przez trenera, b. pracownika szkoły.

RPO podjął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Wystapił do prezesa PZKosz. Radosława Piesiewicza o wskazanie, czy podjęto odpowiednie działania zlecone ustawą związkowi sportowemu.

Ponadto prosi o wskazanie, jakie są mechanizmy reagowania w szkole w Łomiankach w celu uniknięcia podobnych sytuacji.  Chodzi m.in. o to, do kogo zawodniczki mogą się zgłosić, czy jest przewidziana w takich przypadkach pomoc psychologiczna oraz czy szkoła ma jakąś formę ewaluacji nauczycieli/trenerów (np. poprzez anonimowe ankiety)

Do Mazowieckiej Kurator Oświaty, która sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą, Rzecznik zwrócił się o zbadanie sprawy. Niezwykle ważne jest, aby istniały adekwatne mechanizmy reagowania w celu uniknięcia takich sytuacji - podkreślił.

VII.573.1.2021

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski