Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rekrutacji na studia wyższe osób z tzw. starą maturą

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich w dalszym ciągu wpływają liczne skargi absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości przed rokiem 2004/2005. Ze skarg wynika, że podczas rekrutacji na uczelnie wyższe nie są uwzględniane ich wyniki osiągnięte na egzaminie dojrzałości (tzw. „stara matura”).

W ocenie Rzecznika obowiązujące przepisy nie stoją na przeszkodzie temu, by uczelnie wyższe uwzględniły w swoich uchwałach rekrutacyjnych wyniki wymienione na świadectwie dojrzałości wydawanym przed rokiem 2004/2005. Mimo to, część uczelni nie uwzględnia wyników otrzymanych przez absolwentów szkół ponadpodstawowych na świadectwie dojrzałości i uniemożliwia im wzięcie udziału w rekrutacji na studia na równych zasadach z aktualnymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych.

Taka sytuacja budzi poważne wątpliwości Rzecznika z punktu widzenia przestrzegania konstytucyjnego prawa do nauki, oraz równego dostępu do edukacji na poziomie wyższym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk