Biuletyn Informacji Publicznej RPO

MEN o wprowadzeniu możliwości odwołania się od wyników matury

Data:

Aktualnie wyniki egzaminów maturalnych są ostateczne. Nie można się od nich odwoływać. Dlatego Rzecznik z zadowoleniem przyjął zapowiedź, że taka możliwość zostanie wprowadzona w ustawie o systemie oświaty. W odpowiedzi na wystąpienie RPO Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej poinformował o szczegółach planowanych zmian.

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć podkreślił, że obecnie w Ministerstwie została przygotowana propozycja zmian w ustawie o systemie oświaty dotycząca wprowadzenia możliwości odwołania się od wyników części pisemnej egzaminu maturalnego.

W dniu 16 marca 2016 r. projekt ustawy został przekazany do konsultacji publicznych.

Przygotowany projekt zakłada, że zdający będzie miał prawo odwołać się od wyników części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, składającej się z niezależnych arbitrów (egzaminatorów i naukowców).

Ponieważ wprowadzenie zmian w ww. zakresie wymaga, oprócz nowelizacji ustawy o systemie oświaty, odpowiednich przygotowań organizacyjnych, w szczególności utworzenia listy arbitrów, którzy będą rozpatrywać odwołania, nowe rozwiązania nie będą mogły zostać wprowadzone wcześniej niż w roku szkolnym 2016/2017.

Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO:

Odpowiedź Minister Edukacji Narodowej stanowi realizację postulatu zgłaszanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, polegającego na wprowadzeniu możliwości odwołania od wyników pisemnej części egzaminów maturalnych. Realizacja zapowiadanej zmiany, która ma zacząć obowiązywać w roku szkolnym 2016/2017, będzie monitorowana przez Rzecznika.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk