Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik o maturze z matematyki dla osób z dyskalkulią

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi w sprawie osób z opinią o dyskalkulii, które mają istotne problemy z uzyskaniem pozytywnego wyniku z obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. Dyskalkulia jest zaburzeniem umiejętności wykonywania działań arytmetycznych, które nie wynika z niepełnosprawności intelektualnej.

Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów maturalnych jest warunkiem kontynuowania nauki na uczelni wyższej. Tym samym osoby ze zdiagnozowaną dyskalkulią, które wykazują się talentami w dziedzinie nauk humanistycznych lub są uzdolnione artystycznie, mają zamkniętą drogę do zdobycia wyższego wykształcenia.

Rzecznik spotkał się w tej sprawie zarówno z przedstawicielkami Polskiego Towarzystwa Dysleksji (działającego również na rzecz osób z dyskalkulią), jak i z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uzgodniono, że osoby ze zdiagnozowaną dyskalkulią – tak długo jak egzamin maturalny z matematyki będzie obowiązkowy, powinny do niego przystępować na zasadach dotyczących uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik, poinformował dodatkowo, że w trakcie najbliższej sesji egzaminu maturalnego prace osób ze zdiagnozowaną dyskalkulią będzie oceniał specjalnie powołany zespół egzaminatorów, w którego skład – oprócz egzaminatorów z matematyki wejdą także terapeuci specjalizujący się w problemie dyskalkulii.

Rzecznik Praw Obywatelskich będzie monitorował działania podejmowane w tej sprawie przez komisje egzaminacyjne.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk