Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok w sprawie z powództwa Paula Camerona, do której przyłączył się RPO

Data:

Ci, którzy „angażują się w homoseksualizm” nie są pełnowartościowymi obywatelami, ponieważ „kosztują społeczeństwo więcej niż kontrybuują” „w sposób nieproporcjonalnie duży wykorzystują seksualnie młodzież, przez co przekształcają molestowane przez siebie dzieci w homoseksualistów” - to tylko niektóre z poglądów głoszonych przez Paula Camerona.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich przy okazji jego wizyt w Polsce wpływały skargi w związku z jego publicznymi wystąpieniami w szkołach i na uczelniach wyższych. Jak wynika z kierowanych do BRPO skarg, Paul Cameron głosi publicznie poglądy homofobiczne, co stanowi przejaw dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Jego działalność krytykowała organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw osob LGBT - Pracownia Różnorodności - publikując artykuły kwestionujące kompetencje naukowe i zachęcając uczelnie wyższe do odwoływania jego wykładów. Paul Cameron wytoczył powództwo w sprawie naruszenia jego dobrego imienia i renomy przez Pracownię Różnorodności. Sad Okręgowy w Toruniu częściowo uwzględnił powództwo i nakazał organizacji m.in. przeproszenie Paula Camerona za naruszenie jego dóbr osobistych. Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania apelacyjnego, stojąc na stanowisku, ze Sąd I instancji nie wziął pod uwagę, że pozwane stowarzyszenie korzystało z gwarantowanej w Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wolności słowa, zaś grancie krytyki względem Paula Camerona, jako osoba publicznej, są szersze. Wypowiedzi pozwanych zasługują na szczególną ochronę m.in. z tego względu, ze były krytyczne względem wypowiedzi homofobicznych, dyskryminacyjnych i naruszających godność osób homoseksualnych. Apelację od wyroku złożył także Paul Cameron, żądając zasądzenia 30 000 zł zadośćuczynienia.

Wyrok w tej sprawie Sąd ogłosił 30 marca. Sąd Apelacyjny w Gdańsku zgodził się z Rzecznikiem, że Paul Cameron jest osobą publiczną i w związku z tym dopuszczalna jest względem niego surowsza krytyka, choć pozwane stowarzyszenie powinno przeprosić za niektóre z użytych w publikacjach i listach do rektorów określenia, które naruszały jego dobra osobiste. Zgodnie z wnioskiem Rzecznika, sąd oddalił także apelację Paula Camerona, tak więc Pracownia Różnorodności nie jest zobowiązana do wypłaty wysokiego zadośćuczynienia.

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP