Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogłoszenie wyroku w sprawie z powództwa Paula Camerona, do której przyłączył się RPO

Data:
Tagi: kalendarium

Wyrok w tej sprawie Sad Apelacyjny w Gdańsku miał ogłosić 15 grudnia, jednak z powodów formalnych Sąd postanowił otworzyć zamkniętą rozprawę na nowo. W związku z tym nowy termin ogłoszenia wyroku zostanie wyznaczony z urzędu na 16 marca.

16 marca sąd wyznaczył nowy termin ogłoszenia wyroku - 30 marca.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP