Zawartość

Ogłoszenie wyroku w sprawie z powództwa Paula Camerona, do której przyłączył się RPO

Data: 
2017-03-16
słowa kluczowe: 

Wyrok w tej sprawie Sad Apelacyjny w Gdańsku miał ogłosić 15 grudnia, jednak z powodów formalnych Sąd postanowił otworzyć zamkniętą rozprawę na nowo. W związku z tym nowy termin ogłoszenia wyroku zostanie wyznaczony z urzędu na 16 marca.

16 marca sąd wyznaczył nowy termin ogłoszenia wyroku - 30 marca.

OPIS CAŁEGO POSTĘPOWANIA STRATEGICZNEGO RPO: 
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-03-03 15:16:18
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-30 11:08:21 Ogłoszenie wyroku w sprawie z powództwa Paula Camerona, do której przyłączył się RPO M@riuszM@slowiecki