Wyproszenie z posiedzenia komisji rady gminy bez podstawy ustawowej jest bezprawne – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na czynność przewodniczącego komisji rewizyjnej rady gminy, który odmówił wstępu na posiedzenie komisji obywatelowi.

Badając sprawę Rzecznik stwierdził, że nie zaszły żadne okoliczności, które pozwalałyby na wyłączenie jawności posiedzenia (np. konieczność ochrony prywatności innych osób).

W wyroku z 27 października 2016 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w całości podzielił stanowisko Rzecznika – zarówno co do dopuszczalności skargi na wyproszenie z posiedzenia komisji (potwierdził tym samym wcześniejsze orzecznictwo sądowe uzyskane przez Rzecznika w tym zakresie), jak też co do zasadności skargi Rzecznika.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-11-16 12:52:04
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk