Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konkurs multimedialny RPO dla młodzieży na interpretację praw i wolności obywatelskich zawartych w rozdziale II Konstytucji - rozstrzygnięty

Data:
,

22 listopada br. Kapituła Konkursu w składzie: Adam Bodnar, Sylwia Gregorczyk-Abram, Agata Kowalska, Karol Paciorek, Katarzyna Wigura, Mariusz Wilczyński, Stanisław Ćwik – ustaliła następujący werdykt:

W kategorii „Nagroda główna” uhonorowany został film, którego autorami są:

Róża Grześkowiak i Mikołaj Rokita z XXIX LO Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu - https://youtu.be/6DhUsF6uhPE

W kategorii „Wyróżnienia” uhonorowano dwa filmy. Ich autorami są:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyznał też dwie „Nagrody Specjalne RPO”, których laureatami zostali:

  • Kacper Wissuwa z Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi w Legionowie https://youtu.be/0k3G2hY8RM4
  • Małgorzata Halemska z IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie

Jednocześnie Kapituła wyraziła podziękowanie za szczególne zaangażowanie placówkom dydaktycznym, których uczniowie zgłosili najwięcej prac:

  • XXIX LO z Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu (doceniono zwłaszcza dorobek jednej z grup uczniów tej placówki w składzie: Krystian Pękalski, Tomas Zalas, Mariusz Mądry i Bartosz Misiak)
  • CXIX LO im. Jacka Kuronia w Warszawie
  • LO im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie

Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiedział organizację spotkań i dyskusji z młodzieżą w tych szkołach.

Kapituła Konkursu składa serdeczne gratulacje laureatom i dziękuje za udział wszystkim autorom nadesłanych prac. 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk