Biuletyn Informacji Publicznej RPO

O prawach i wolnościach obywatelskich z młodzieżą

Data:
Tagi: wydarzenie

Jakie są największe wady i zalety pracy Rzecznika Praw Obywatelskich?

Co Pan sądzi o tzw. sędziach dublerach w Trybunale Konstytucyjnym?

Jakie RPO ma możliwości ochrony prawa do prywatności osób takich jak prezydent ale też sędziów, dziennikarzy?

Te i inne pytania skierowali do Adama Bodnara uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

Rzecznik odwiedził placówkę, ponieważ to właśnie z tej szkoły wpłynęło najwięcej prac na konkurs o prawach i wolnościach zawartych w rozdziale II Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który Rzecznik Praw Obywatelskich rozstrzygnął w ubiegłym roku.

Do tej placówki uczęszczają też główni jego laureaci – Róża Grześkowiak i Mikołaj Rokita.

Młodzież miała okazję nie tylko opowiedzieć o swoich osiągnięciach ale też zaprezentować pokaz musztry wojskowej podczas apelu na placu szkoły.

Uczniowie prowadzą bardzo szeroką działalność szkolną i pozaszkolną. I nie chodzi tylko o udział w licznych konkursach czy olimpiadach ale też wolontarystyczną, organizowanie akcji charytatywnych ale też zgłaszanie projektów do budżetu partycypacyjnego.

„Niemal każdego dnia Rzecznik apeluję do przedstawicieli rządu o uchwalenie potrzebnych przepisów czy wprowadzenie zmian, zwracając uwagę na ochronę praw jednostki. Przyłączamy się do najistotniejszych z tego punktu widzenia postępowań sądowych, monitorujemy przestrzeganie praw człowieka w Polsce” – mówił Adam Bodnar.

Rozmawiali o art. 2 Konstytucji. Rzecznik wyjaśniał czym jest demokratyczne państwo prawa.

W spotkaniu udział wzięli również Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, dyrekcja szkoły oraz kadra dydaktyczna.

 

 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk