Biuletyn Informacji Publicznej RPO

II edycja konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na multimedialną interpretację Konstytucji - zgłoszenia do 17 maja

Data:
,
Tagi: wydarzenie

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym. Stanowi podstawę działania państwa i integruje społeczeństwo wokół wspólnego systemu wartości. Określa prawa i obowiązki obywateli. Badania społeczne jednak wskazują, że dla wielu osób postanowienia Konstytucji nie są zrozumiałe. Zwłaszcza młodzież narzeka na język prawniczy, który zniechęca do lektury ustawy zasadniczej.   

2 KWIETNIA 2017 MINĘŁO 20 LAT OD UCHWALENIA OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEJ KONSTYTUCJI.

Jak można ożywić jej język, uczynić go bardziej komunikatywnym?

Jak przekonać ludzi, że Konstytucja nie jest dokumentem abstrakcyjnym, lecz ma wpływ na wiele konkretnych spraw w ich codziennym życiu?

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w II EDYCJI konkursu na multimedialną interpretację praw i wolności obywatelskich zawartych w Rozdziale II Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym celu należy nakręcić bądź zmontować maksymalnie 30 sekundowy film lub przygotować animację w dowolnej formie artystycznej, np. impresji, skeczu, scenki czy GIF-u. Liczy się pomysł, wyobraźnia, niestereotypowe podejście, komunikatywność.

Weź udział w naszym konkursie.

Pokaż, że w 30 sekund można opowiedzieć bardzo dużo i w bardzo efektownej formie.

Zgłoszone prace oceni KAPITUŁA.

Na zwycięzców czekają nagrody,

w tym Nagroda Specjalna Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgłoszenia oraz Twoje, Wasze dzieło należy na płycie cd, pendrivie lub w postaci linku  należy do 17 MAJA 2017 r.:

  •  składać do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa w godzinach pracy tj. od 8.00 do 16.00
  •  przesyłać pocztą lub przesyłką kurierską w kopercie z dopiskiem - „Konkurs KONSTYTUCYJNY – Anna Grzelak” na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
  •  link z załączonymi skanami dokumentów należy kierować na adres mailowy: a.grzelak@brpo.gov.pl

W przypadku przesyłania Wniosku w formie elektronicznej konieczne jest przesłanie oryginałów dokumentów na powyższy adres Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wspiera nas Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy!

Tegoroczny laureat  będzie mógł zaprezentować swoją pracę podczas Przystanku WOODSTOCK, gdzie Rzecznik ze współpracownikami również będzie obecny.

Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Mogą w nim wziąć udział uczniowie indywidualnie bądź grupowo pod opieką nauczyciela lub rodzica.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu.

Szanowni Nauczyciele,

Zachęcamy, aby przy okazji wykorzystać zapisy regulaminu Konkursu, zwłaszcza kwestie dotyczące ochrony danych osobowych i wykorzystania wizerunku, podczas lekcji Wiedzy o Społeczeństwie.
Są to bardzo ważne kwestie w dobie cyfryzacji i mediów społecznościowych. Dyskusja o nich może dobrze służyć podnoszeniu poziomu świadomości prawnej w środowisku uczniowskim.

 

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk