Watchdog Polska pisze do RPO

Data:

Sieć Obywatelska Watchdog Polska dziękuje RPO za wyczerpującą opinię złożoną w sprawie dostępu do informacji publicznej z wniosku I Prezes Sądu Najwyższego, która dotyczy zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Działania podjęte przez Rzecznika utwierdzają ją w przekonaniu, że Konstytucyjny organ, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich, chroni prawa i wolności Polaków.

Watchdog Polska podejmuje działania aby zaalarmować opinię publiczną w tej ważnej sprawie. Przede wszystkim 17 listopada 2021 roku będą obecni przed Trybunałem aby przedstawić mediom swoje argumenty, dać głos obywatelkom i obywatelom korzystającym z prawa do informacji i wyrazić zaniepokojenie sytuacją. Sieć obywatelska stara się również możliwie prostym językiem przedstawiać istotę sprawy obywatelkom i obywatelom, wskazując na faktyczne zagrożenia. 

Załączniki:

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji: 2021-11-16 15:00:20
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data: 2021-11-16 15:31:57
Operator: Monika Okrasa