Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Warsztaty dot. budowania i wzmacniania roli związków zawodowych dla pracowników firm ochrony, cateringu i sprzątania

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyły się warsztaty dla członków Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Firm Ochrony, Cateringu i Sprzątania.

Dotyczyły przede wszystkim kwestii budowania i wzmacniania roli związków zawodowych w walce o prawa pracownicze. Z uczestnikami warsztatów spotkał się rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk