Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W sprawie „ujęcia” Syryjczyka w Zgorzelcu: MSWiA wszczyna procedurę cofnięcia koncesji firmie ochroniarskiej

Data:

Badając sprawę „ujęcia” obywatela Syrii w Zgorzelcu, co zdarzyło się w lutym tego roku, MSWiA ustaliło, że zrobiły to osoby, które pracowały jako ochroniarze w firmie nie posiadającej koncesji. Dlatego resort spraw wewnętrznych wszczyna postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji firmie ochroniarskiej, która dopuściła do tego. Pracownicy firmy ochroniarskiej ze Zgorzelca poinformowali na Facebooku, że „w obszarze obiektu chronionego, który jest objęty ochroną przez CSS "Fenix", patrol naszej firmy zauważył mężczyznę, który nie posiadał zezwolenia na przebywanie na w/w obiekcie”.  Pracownicy pisali też, że zaniepokoił ich „obcy” wygląd mężczyzny i że przebywał w Polsce nielegalnie. Dlatego go zatrzymali. „Pochodzenie zatrzymanego, wskazywało na tereny objęte konfliktem z ISIS, stąd nasi pracownicy podjęli decyzję o zawiadomieniu odpowiednich służb -tj. Straż Graniczna" - napisali w komunikacie.

Sprawę podjęły media i okazało się, że obywatel Syrii miał potrzebne dokumenty pozwalające na pobyt w Polsce.

Zachowanie ochroniarzy zaniepokoiło Rzecznika Praw Obywatelskich, który wszczął postępowanie z urzędu i poprosił organy państwa o wyjaśnienia.

Prokuratura prowadzi teraz postępowanie, czy działania ochroniarzy nie były powodowane uprzedzeniami na tle rasowym, etnicznym czy narodowym, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z 18 maja przekazało informacje o swoich działaniach.

Zespół kontrolny MSWiA ustalił, że „ujęcia” obywatela Syrii dokonali pracownicy ochrony z firmy "Centrum Szkolenia Specjalnego Fenix sp. z o.o.". Firma ta nie ma koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Oprócz Feniksa sp. z o.o.  działa w Zgorzelcu też inna firma o podobnej nazwie  „Centrum szkolenia Specjalnego Fenix. Oddział Usług Koncesjonowanych”. Ona koncesję ma – ale na mocy umowy konsorcjum usługi ochrony świadczyła na jej rzecz spółka Fenix z o.o., czyli spółka bez koncesji.

Taką koncesję MSWiA wydaje przedsiębiorcom, którzy m.in. udokumentują, że oni lub ich pracownicy są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (co jest do tego potrzebne, MSWiA informuje tu: wpa.policja.waw.pl/portal/wpa/1898/55281/ Wykaz_dokumentow_niezbednych_do_uzyskania_wpisu_na_liste_kwalifikowanych_pracown.html).

Po ustaleniu tych faktów MSWiA wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia „z powodu rażącego naruszenia wyników wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, braku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wykonywania działalności gospodarczej objętej zakazem koncesji w sposób zagrażający bezpieczeństwu obywateli oraz bezpieczeństwu publicznemu” – informuje resort spraw wewnętrznych Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk