Biuletyn Informacji Publicznej RPO

2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Data:
Tagi: kalendarium

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło 2 kwietnia Światowym Dniem Wiedzy na temat Autyzmu (WAAD) w 2007 roku. Od samego początku ONZ obchodzi ten dzień jako sposób na potwierdzenie i promowanie pełnej realizacji wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności dla osób z autyzmem na równych zasadach z innymi.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego z 2007 roku (A/RES/62/139) podkreśla znaczenie podnoszenia świadomości społecznej na temat autyzmu. Dziś, 17 lat później, wykroczyliśmy poza podnoszenie świadomości, promując akceptację i uznanie dla osób z autyzmem i ich wkładu w społeczeństwo.

W związku z tym dniem organizowane są różnego rodzaju inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób z autyzmem i ich rodzin. Jedną z nich jest kampania „Własne potrzeby, wspólne prawa” prowadzona przez organizacje społeczne pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej celem jest zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb osób w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz poprawa jakości ich życia. To także próba zwrócenia uwagi na trudności w realizacji zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, różne formy przemocy doświadczane przez osoby w spektrum autyzmu i wykluczenie społeczne.

W Światowym Dniu Świadomości Autyzmu wiele budynków zostanie podświetlonych na niebiesko i różowo. To wyraz solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami. Podświetlony będzie również budynek Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zdolności i potrzeby osób w spektrum autyzmu są różne i mogą ewoluować w czasie. Podczas gdy niektórzy mogą żyć samodzielnie, inni mogą wymagać wsparcia przez całe życie. Dlatego tak ważna jest potrzeba uwzględnienia złożoności, różnorodności i indywidualności osób w spektrum autyzmu. Nie ma jednej przyczyny autyzmu, ale istnieją badania sugerujące, że czynniki genetyczne i środowiskowe mogą odgrywać rolę w jego rozwoju.

2 kwietnia odbywa się wiele akcji i inicjatyw, które mają na celu zwrócenie uwagi na ważne trudności osób w spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Warto jednak pamiętać, że poszanowanie praw osób w spektrum autyzmu nie powinno być tylko jednodniową akcją, ale stałym celem naszej społeczności.
 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski