Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – kampania „Własne potrzeby, wspólne prawa” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem kampanię społeczną organizowaną z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pod hasłem „Własne potrzeby, wspólne prawa”. Wydarzenie zostało zainicjowane i będzie prowadzone przez osoby samorzecznicze zrzeszone w Klubie Świadomej Młodzieży (KŚM) Fundacji AutismTeam, a także przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” oraz koalicję organizacji partnerskich.

Głównym celem inicjatywy, która będzie realizowana do 2 do 16 kwietnia 2024 roku, jest zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb osób w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz poprawa jakości ich życia. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, w ramach tegorocznej kampanii w internecie prezentowane będą osobiste doświadczenia osób w spektrum i ich rodzin, a także postulaty młodych samorzeczniczek i samorzeczników z Klubów Świadomej Młodzieży z różnych stron Polski. Filarem kampanii będą świadectwa osób rozwijających się w spektrum autyzmu, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz ich rodzin.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik