Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Był zwolniony z obowiązku kwarantanny - Straż Graniczna uznała inaczej. RPO pyta o to komendanta głównego

Data:
Tagi: Szczepienia
  • Nauczyciele szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych nie podlegają kwarantannie granicznej, gdy przyjeżdzają do kraju na szczepienie przeciw COVID-19.  
  • W sprawie obywatela Straż Graniczna uznała inaczej – Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o tę sprawę Komendanta Głównego SG 

Obywatel polski pracuje w szkole przy polskiej placówce dyplomatycznej. Niedawno przyleciał do Warszawy, aby się szczepić.

Podczas odprawy wskazał, że nauczyciele szkół polskich i zespołu szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, którzy przekraczają granicę w celu zaszczepienia się przeciwko COVID-19, są zwolnieni z obowiązku  kwarantanny. Przewiduje to § 3.1, pkt 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Mimo, że mężczyzna przedstawił rejestracje na szczepienie, Straż Graniczna uznała, że nie może on przekroczyć granicy - musi odbyć  kwarantannę lub wykonać test komercyjny. Według SG, przepis, na który obywatel się powołał, dotyczy nauczycieli zagranicznych, którzy pracują w Polsce.  

W tej sytuacji obywatel - obawiając że przepadnie mu termin szczepienia - wykonał test, za który zapłacił 200 zł. Wynik był negatywny. Złożył on skargę do Komendy Głównej SG. Wniósł też o zwrot kosztu  testu, gdyż nie musiał go robić.

Rzecznik podjął tę sprawę z uwagi na związek z realizacją wolności poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Poprosił Komendanta Głównego Straży Granicznej o informację, jak rozpatrzono skargę obywatela.

Odpowiedź KG SG (aktualizacja 16 lipca 2021 r.)

Skarga została przekazana do rozpatrzenia Komendantowi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, który sprawuje nadzór nad działalnością Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komendant NwOSG uznał skargę za bezzasadną, o czym poinformował skarżącego w stosownym zawiadomieniu.

VII.565.17.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź SG
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź SG
Operator: Łukasz Starzewski