Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa dwóch demonstracji 10 grudnia przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie i zasadności interwencji Policji

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek organizatora zgromadzenia publicznego nieformalnej grupy Obywatele RP w dniu 10 grudnia 2016 r. przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

Wynika z  niego, że zgromadzenie było zgłoszone w zwykłym trybie na miesiąc przed planowaną datą, jako pierwsze w tym miejscu i czasie.

Pomimo tego jego uczestnicy zostali zepchnięci przez funkcjonariuszy Policji i inne osoby, a następnie miejsce to zajęli uczestnicy innej demonstracji.

Interwencja Policji była przeprowadzona brutalnie, co stwarzało zagrożenie dla zdrowia i życia osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Ponadto w ocenie wnioskodawcy działania podjęte przez Policję naruszyły konstytucyjne prawo wolności zgromadzeń.

W sprawie tej Rzecznik zwrócił się do Komendanta Stołecznego Policji o udzielenie informacji odnośnie do zasadności, legalności i proporcjonalności do przewidywanych zagrożeń, prewencyjnych działań funkcjonariuszy.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk